1633

יומם יצוה י"ה"ו"ה חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לא"ל חיי

תהילים מב ט
10:39

ושמתם את דברי אלה על לבבכם

דברים יא יח
6:21

באר את התורה הזאת

דברים א ה
4:14